Indhold

  1. Om Før du fisker

  2. Viden om Fisketegnet

  1. Generel viden om Fiskeregler

  2. Kend din havørred

  3. Test dig selv i Fiskeregler

  1. Generel viden om Fredningsbælter

  2. Test din viden om Fredningsbælter

  1. Generel viden om Fredningstider og mindstemål

  2. Test din viden om Fredningstider og mindstemål

  1. Generel viden om Færdsel i naturen

  2. Test din viden om Færdsel i naturen

  1. Genudsætning af gedde

  2. Genudsætning af havørred og laks

  3. Test din viden om Håndtering af fisk

 • 16 lektioner

Tilmeld dig nyhedsbrevet

SportsfiskerenNYT udkommer hver 2. uge med nyheder om fisk, fiskeri, kurser og meget mere.

Tak